[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:002205] rbogl西澤です。

VTKとGTKを同時に使うために必要な rbogl のRPMをつくりました。
バイナリはVineSeedしかありませんので
毎度お手数ですが Vine3.1 Fedora でのリビルドお願いします。


--------------
Seiya Nishizawa
seiya@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
GnuPG Fingerprint = 0696 D312 5737 929A B481 FC91 44F4 6BA0 467A 7703