[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:000287] dennou-ruby member listIn message "[dennou-ruby:000286] Re: FIP's work for JST"
    on 00/03/24, HAYASHI Yoshi-Yuki <shosuke@xxxxxx> writes:

>以下のメール dennou-ruby@xxxxxx 宛でいいの?

現在のメンバーは以下の通りですのでOKだと思いますが,
ほかに流した方が良いですか??

gotoken@xxxxxx
shiotani@xxxxxx
numa@xxxxxx
shosuke@xxxxxx
horinout@xxxxxx
takahasi@xxxxxx
toyoda@xxxxxx
ken-suke@xxxxxx
okuyama@xxxxxx
ashino@xxxxxx
takagi@xxxxxx
takepiro@xxxxxx
kitamura@xxxxxx
h.taniguchi@xxxxxx
takahashi.c@xxxxxx

-- gotoken